The Voices of Bilthoven

Chanson Départ


OF JE IN ONS STAD-SJE AU-TO RIJDT.
DE TREIN UIT STAPT, DE VECHT OP GLIJDT.
IE-DER-EEN– HEEFT IETS, IE-DER-EEN– HEEFT IETS
IE-DER-EEN– HEEFT IETS FA-VO-RIETS.
WIJ ZIJN GE-BO-REN, PRAK-TISCH GE-BO-REN,
PRAK-TISCH GE-BO-REN OP DE FIETS.

BE-HIND THE DIKES WE ALL RIDE BIKES
IT’S TY-PIC-LY DUTCH AND THE ONE THING WE LIKE
OH HOW WE LOVE, OH HOW WE LOVE,
OH HOW WE LOVE, OUR BIKES.

GAAN JE ZIJ-WIE-LEN ER AF
FIETS JE HEEL JE LE-VEN LANG
DUS KOMT IN ‘T CEN-TRUM VAN ONS LAND
‘T GROOT-STE WIE-LER-FEEST TOT STAND
GAANDE MENSEN AAN DE KANT
RUIM BAAN VOOR AL-LE REN-NERS WANT–

LE TOUR– LE TOUR– LE TOUR DE FRANCE
C’EST TOU-JOURS– TOU-JOURS–
UNE BEL-LE CHANCE
POUR MET-TRE A JOUR NOTRE AMOUR
POUR LES AR-TIS-TES, ET LES TOU-RIS-TES,
AH——————
OUI LES AR-TIS-TES, ET LES TOU-RIS-TES,
TOUS LES CY-CLIS-TES DU TOUR– DE FRANCE

JA VAN KINDS AF AAN, NOG VOOR WIJ STAAN
ZIEN WIJ OP STRAAT AL FIET-SEN GAAN
MAAR ZO VLIE-GENS-VLUG ZIJN WIJ NIET– GEWEND
ACH, MIS-SCHIEN– ZIEN WIJ ZE NOG TE-RUG
DE DOM BE-KLIM-MEND OF LANGS DE SIN-GELS
OF BO-VEN IN HET KLAS-SE-MENT

LE TOUR– LE TOUR– LE TOUR DE FRANCE
C’EST TOU-JOURS– TOU-JOURS–
UNE BEL-LE CHANCE
POUR MET-TRE A JOUR NOTRE AMOUR
POUR LES AR-TIS-TES, ET LES TOU-RIS-TES,
AH——————
OUI LES AR-TIS-TES, ET LES TOU-RIS-TES,
TOUS LES CY-CLIS-TES DU TOUR– DE FRANCE

GAAN JE ZIJ-WIE-LEN ER AF
FIETS JE HEEL JE LE-VEN LANG
DUS KOMT IN ‘T CEN-TRUM VAN ONS LAND
‘T GROOT-STE WIE-LER-FEEST TOT STAND
GAANDE MENSEN AAN DE KANT
RUIM BAAN VOOR AL-LE REN-NERS WANT–

LE TOUR– LE TOUR– LE TOUR DE FRANCE
C’EST TOU-JOURS– TOU-JOURS–
UNE BEL-LE CHANCE
POUR MET-TRE A JOUR NOTRE AMOUR
POUR LES AR-TIS-TES, ET LES TOU-RIS-TES,
AH——————
OUI LES AR-TIS-TES, ET LES TOU-RIS-TES,
TOUS LES CY-CLIS-TES DU TOUR– DE FRANCE

TOUR– LE TOUR– LE TOUR DE FRANCE
C’EST TOU-JOURS– TOU-JOURS–
UNE BEL-LE CHANCE
POUR MET-TRE A JOUR NOTRE AMOUR
POUR LES AR-TIS-TES, ET LES TOU-RIS-TES,
AH——————
OUI LES AR-TIS-TES, ET LES TOU-RIS-TES,
TOUS LES CY-CLIS-TES DU TOUR– DE FRANCE
TOUS LES CY-CLIS-TES DU TOUR– DE FRANCE
TOUS LES CY-CLIS-TES DU TOUR– DE FRANCE——-
(2x herhalen)

_________________________________________________________________________

Download hier: Chanson Depart partituur sopranen

Download hier: Chanson Depart partituur alten

Download hier: Chanson Depart partituur koor

Download hier: Chanson Depart partituur koor met piano

Download hier: Chanson Depart partituur piano